Kata Nama Terbitan


 1. Kata nama terbitan ialah kata nama yang diberi imbuhan.

 2. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan:

 3. (a) di awal kata,seperti ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-, .
  Contohnya :ketua, pelawak, pemburu, pendaki, pengapit, pengebom, pertapa dan sebagainya.
  (b) di akhir kata, seperti -an, -man, -wan, -wati, -ita.
  Contohnya: bungkusan, budiman, bangsawan, seniwati, dan biduanita.

  (c) di awal dan diakhir kata(apitan), seperti ke....an, pe....an, pem....an, penge...an, per....an.
  Contohnya: kemahuan, perasmian, pemberian, pendidikan, penghasilan, pengeboman, dan pertanian.
  Klik di sini untuk menjawab soalan e-latihan.

Comments :

0 comments to “Kata Nama Terbitan”
 

Apa kata rakan-rakan