Kata Ganti Nama


 1. Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda.

 2. Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu:
  (a) Ganti Nama Diri
  (b) Ganti Nama Diri Singkat
  (c) Ganti Nama Umum
  (d) Ganti Nama Tanya
  (e) Ganti Nama Tak Tentu
  (f) Ganti Nama Tempat
  (g) Ganti Nama Tunjuk

  Kata Ganti Nama Diri
 1. Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama orang.

 2. Ada tiga jenis kata ganti nama diri, iaitu:
  (i) Ganti nama diri pertama
  (ii)Ganti nama diri kedua
  (iii)Ganti nama diri ketiga  Kata Ganti Nama Diri Pertama
 1. Kata ganti nama diri pertama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang sedang bercakap.

 2. Kata ganti nama diri pertama boleh membawa maksud tunggal (satu) atau jamak ( lebih daripada satu ).

 3. Berikut adalah contoh penggunaannya.
  (a) Aku tidak takut dengan ugutanmu.(tunggal)
  (b) "Sudah lama kami menunggu awak," kata Leni dan Ina kepada Hashim.(jamak)


  Kata Ganti Nama Diri Kedua
 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang sedang dilawan bercakap.

 2. Kata ganti nama diri kedua juga terbahagi kepada jamak dan tunggal.

 3. Contoh

 4. (a) Awak misti hadir di perjumpaan tersebut.
  (b) "Kamu memang pandai menyanyi,"kata Nabil kepada Amir.
  (c) "Kalian harus menunjukkan sikap yang baik,"kata ketua kampung kepada anak buahnya.


  Kata Ganti Nama Diri Ketiga
 1. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada diri orang ketiga ketika becakap atau orang yang sedang diperkatakan.

 2. Contoh

 3. (a) Walaupun Sani telah kehilangan ibu bapanya namun dia tidak mengharapkan simpati.
  (b) Mereka sedang berbual-bual di bawah pohon rambutan.
  Klik di sini untuk menjawab soalan e-latihan.

Comments :

1
Matskai berkata...
on 

Kalau nak latihan sains UPSR versi Flash klik kat sini http://hotpress.biz/science/

 

Apa kata rakan-rakan